Impresije: K(raj)ina Slovenije /Impressions: Landscapes: Paradise of Slovenia
mixed media, each 110cm-90cm / 2011 - ongoing

Fotografije so nastale na podlagi posnetkov video arhiva RTV in prikazujejo Slovensko krajino posneto s kamerami, občutljivimi na toploto. Na podlagi toplotne diferenciacije znotraj vizualnega, oblikujejo novo podobo živega. To je predstavljeno kot nedovoljeno, kot tisto kar moti idealno krajinsko mrtvost. Nasilje, ki je vpisano v vidno(st), se kaže skozi način produkcije, skozi način montaže in način predvajanja tega materiala v javnih občilih.V podobe tiči motnja, ki jo je potrebno odpraviti. Obrisi ljudi ljudi kazijo “Slovensko” krajino.
Očistiti motnje in zareze v podobi. Očistiti “Slovensko” krajino!
In kaj imata skupnega policijska fotografija krajine in Groharjeva Pomlad?
Krajinarsvo, ki je kot tema, prevladovalo med slovenskimi impresionisti, je z vpisom v nacionalni kanon dobilo avro nacionalnega slikarstva. Odslikana “Slovenska” krajina je postala “mentalna podoba domovinskega pejsaža”, in prav takšna je želja pogleda vročega objektiva, ki plošči podobo, da bi lahko Pomlad ponovno uprizorili.